Od 1 września 1999 roku zgodnie z założeniami reformy oświatowej rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 7 w Koszalinie.

                  Początkowo siedzibą naszego gimnazjum była część budynku  Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Wańkowicza 11 .

Dyrektorem nowej placówki została mgr Urszula Monkiewicz, zastępcą zaś mgr Ilona Cieślik.

1 września 1999 roku w szkole podjęli  naukę uczniowie w 9 oddziałach. Po dwóch latach  przenieśliśmy się do swojego budynku  przy ulicy Wańkowicza 26.

 

Zaczynaliśmy wszystko od początku:

  • trzeba było zdobyć nowe meble
  • zadbać o wyposażenie sal – pomoce naukowe
  • zadbać o wyposażenie biblioteki – zakupić książki-lektury, słowniki i encyklopedie
  • stworzyć pracownie komputerowe

 

                       W 2009 roku nasza szkoła otrzymała  imię Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się wręczeniem Pani dyrektor Urszuli Monkiewicz  aktu nadania imienia szkole podczas miejskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.  

Od samego początku uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w życie miasta – uczestniczyli w wielu imprezach:

  • konkursach
  • zawodach sportowych
  • akcjach charytatywnych
  • uroczystościach miejskich
  • imprezach kulturalnych