Imię szkoły

GIMNAZJUM NR 7

im. KONSTYTUCJI 3 MAJA

W KOSZALINIE

czytaj dalej »

Hymn szkoły ” Mazurek Trzeciego Maja”

. czytaj dalej »

Statut szkoły

Podstawa prawna:

Ustawa o Systemie Oświaty
Konwencja Praw Dziecka
Deklaracja Praw Dziecka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego2007 roku w sprawie ramowych statutów/…./ publicznych szkół

czytaj dalej »

Bezpieczeństwo uczniów

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie poprzez:

  1. Dyżury nauczycieli na terenie Szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z ustalonym regulaminem i harmonogramem. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo na zajęciach edukacyjnych,
  2. Zapewnienie opieki na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych i dodatkowych,
  3. Omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
  4. Szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

czytaj dalej »

Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Rady Rodziców

Totolotek uczniowski (Szczęśliwy numerek)

Regulamin szkolnego e-kiosku

czytaj dalej »

Programy szkolne

czytaj dalej »

Wzory dokumentów

czytaj dalej »