Podstawa prawna:

Ustawa o Systemie Oświaty
Konwencja Praw Dziecka
Deklaracja Praw Dziecka
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego2007 roku w sprawie ramowych statutów/…./ publicznych szkół

STATUT SZKOŁY 

          Plik do pobrania doc.                                     Plik do pobrania pdf.